931.010.644 / 627.966.404 clientes@cyl2004.com

El preu dels peatges es congela

El preu dels peatges es congela

Per primera vegada en cinc anys , es congela el preu dels peatges . Les tarifes de la xarxa de peatge de les autopistes dependents de l’Administració General de l’Estat no pujaran el 2015 ; segons la circular 007 – G – 15 de la Confederació de Transport Espanyola de mercaderies , amb l’excepció de:

  • Santiago- Alt de Sant Diumenge + 0,51% .
  • Alacant- Cartagena : between + 0,51% & 1,96% .
  • R3 ( Madrid Arganda ) , R4 ( Madrid Ocaña ) & R5 ( Madrid Navalcarnero ) : +1.96 % .

Adjuntem arxiu amb les tarifes de tots els peatges de l’estat perquè les puguin consultar.

Precios Peajes España

Enviar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>