931.010.644 / 627.966.404 clientes@cyl2004.com
Multes sense fronteres

Multes sense fronteres

A partir d’ara, es poden reclamar les infraccions comeses amb un vehicle matriculat en un Estat membre de la Unió Europea, diferent d’aquell en el qual s’ha realitzat la infracció. Amb la implantació d’aquesta directiva, les multes que...
NECESSITEM FURGONETES I CAMIONS

NECESSITEM FURGONETES I CAMIONS

NECESSITEM FURGONETES DE 15m3 ( CÚBICS ) PER RUTES NOCTURNES . NECESSITEM FURGONETES “CARROZADAS” AMB PORTA ELEVADORA BUSQUEM CAMIONS PORTACOTXES PER FER RUTA INTERNACIONAL / NACIONAL...
EKAER el “passaport” per comerciar a Hongria

EKAER el “passaport” per comerciar a Hongria

Ha entrat en vigor a Hongria el sistema EKAER. A través del sistema EKAER, els expedidors i destinataris de mercaderies que tinguin origen o destinació Hongria hauran de declarar sobre tots els moviments de mercaderies per carretera a efectes fiscals. La declaració...
El preu dels peatges es congela

El preu dels peatges es congela

Per primera vegada en cinc anys , es congela el preu dels peatges . Les tarifes de la xarxa de peatge de les autopistes dependents de l’Administració General de l’Estat no pujaran el 2015 ; segons la circular 007 – G – 15 de la Confederació de...
Últim any per el límit màxim de facturació

Últim any per el límit màxim de facturació

El 2015 serà l’últim any en què es mantingui el límit màxim de 300.000 euros de xifra de facturació anual de l’any anterior per poder continuar acollit al règim especial simplificat de l’IVA . A partir del 2016 es reduirà el màxim , establint-se un...