931.010.644 / 627.966.404 clientes@cyl2004.com

TABLÓN DE ANUNCIOS

NECESITAMOS FURGONETAS DE 15M3 (CÚBICOS) PARA RUTAS NOCTURNAS

NECESITAMOS FURGONETAS CARROZADAS CON PUERTA ELEVADORA 

BUSCAMOS CAMIONES PORTACOCHES PARA HACER RUTA INTERNACIONAL / NACIONAL


COMPLIR AMB EL SALARI MÍNIM A ALEMANYA

El 1 de gener de 2015 , ha entrat en vigor a Alemanya la llei que estableix un salari mínim de 8.50 € / hora . Aquesta nova llei afecta el sector del transport i s’aplicarà als operadors alemanys i estrangers que efectuïn activitats de transport sobre el territori alemany, inclòs el cabotatge i els transports internacionals en trànsit sobre Alemanya. S’han d’enviar les següents informacions per part dels transportistes estrangers abans de qualsevol operació de transport a Alemanya per fax a : Bundesfinanzdirektion West, Köln Fax : 0049 ( 0 ) 221964870 La notificació s’ha d’enviar per fax en ALEMANY. Es poden informar totes les operacions previstes durant un període màxim de 6 mesos Quan s’ha comunicat una primera notificació , no cal notificar a la duana alemanya qualsevol canvi en la planificació de les operacions de transport . L’empresari està obligat a registrar la data d’inici, final, i el nombre d’hores treballades a Alemanya almenys 7 dies després de l’operació de transport. Aquest document s’haurà de conservar durant almenys 2 anys a Alemanya o a l’estranger . Si aquest document es manté a l’estranger, s’ha d’enviar un certificat que acrediti que els documents requerits estan disponibles per a les duanes alemanyes per facilitar la verificació . S’han creat diversos centres d’informació per atendre les preguntes sobre aquesta llei. Les preguntes es poden adreçar al Ministeri de Treball i Afers Socials d’Alemanya o directament a les Duanes Alemanyes . Adjuntem link per descàrrega de formularis : Formulari per a realitzar la notificació en alemany 033037-mobil Formulari per a realitzar la notificació en anglès 033037 E Formulari per a realitzar la...

CUMPLIR CON EL SALARIO MINIMO EN ALEMANIA

El 1º de Enero de 2015, entrará en vigor en Alemania la ley que establece un salario mínimo de 8.50 €/hora. Esta nueva ley afecta al sector del transporte y se aplicará a los operadores alemanes y extranjeros que efectúen actividades de transporte sobre el territorio alemán, incluido el cabotaje y los transportes internacionales en tránsito sobre Alemania.

Necessita assessorament per a la logística de la seva empresa?

Oferim assessorament per a la gestió logística global per a la seva empresa, amb un estudi de les necessitats que tenen per cobrir la distribució dels seus productes, o bé per fer-los arribar la matèria primera per poder fer els seus productes dintre del termini i en la forma escaient (just in time). Si és una empresa fabricant de qualsevol producte, li realitzem un estudi global de les necessitats logístiques que necessiten, tant de transport com de magatzematge, valorant com és la millor opció per minimitzar els costos. Recordar que els costos de logística solen ser un dels més alts després dels de compra de matèries primeres, per tant, els ajudem a millorar-los. Per poder-ho aconseguir, els fem un estudi personalitzat posant en contacte amb vostès a diferents proveïdors per poder aconseguir la reducció dels citats costos. Si estiguessin interessats que li fem el citat estudi, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol de les vies que indiquem en la secció de CONTACTE  de la nostra web....

Necessitem camions portacotxes

CYL2004 està en contacte amb els principals carregadors nacionals de vehicles de tot tipus per oferir-los col·laboració i cobrir les seves necessitats de transport per poder aconseguir els compromisos amb els clients finals. Si disposes d’un camió portacotxes i/o portaindustrials i en l’actualitat no tens contacte amb cap de les empreses principals de transport de vehicles, o bé vols canviar en la qual actualment estàs col·laborant i no saps com, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través de qualsevol de les fórmules de l’apartat de CONTACTE  de la nostra web. Si ets una empresa que actualment tens els teus propis clients i necessites mitjans de transport per poder cobrir les necessitats d’aquests, posa’t en contacte amb nosaltres, valorarem el tràfic que s’ha de realitzar i us facilitarem aquells col·laboradors nostres que millor s’adaptin a les necessitats dels serveis a realitzar....

¿Necesita asesoramiento para la logística de su empresa?

Ofrecemos asesoramiento para la gestión logística global para su empresa, con un estudio de las necesidades que tienen para cubrir la distribución de sus productos, o bien para hacerles llegar la materia prima para poder hacer sus productos en tiempo y forma (just in time). Si es una empresa fabricante de cualquier producto, le realizamos un estudio global de las necesidades logísticas que necesitan, tanto de transporte como de almacenaje, valorando cual es la mejor opción para minimizar los costes. Recordar que los costes de logística suelen ser uno de los más altos después de los de compra de materias primas, por tanto, les ayudamos a mejorarlos. Para poderlo conseguir, les hacemos un estudio personalizado poniendo en contacto con ustedes a diferentes Proveedores para poder conseguir la reducción de los citados costes. Si estuvieran interesados de que le hagamos el citado estudio, no duden en ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de las vías que indicamos en la sección de CONTACTO de nuestra web....

Necesitamos camiones portacoches

CYL2004 está en contacto con los principales cargadores nacionales de vehículos de todo tipo para ofrecerles colaboración y cubrir sus necesidades de transporte para poder alcanzar los compromisos con los clientes finales. Si dispones de un camión portacoches y/o portaindustriales y en la actualidad no tienes contacto con ninguna de las empresas principales de transporte de vehículos, o bien quieres cambiar en la que actualmente estás colaborando y no sabes cómo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de cualquiera de las fórmulas del apartado de CONTACTO  de nuestra web. Si eres una empresa que actualmente tienes tus propios clientes y necesitas medios de transporte para poder cubrir las necesidades de estos, ponte en contacto con nosotros, valoraremos el tráfico que se ha de realizar y os facilitaremos aquellos colaboradores nuestros que mejor se adapten a las necesidades de los servicios a realizar....

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies